Wersja obowiązująca z dnia

Statut Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii

Statut Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii przyjęty uchwałą Nr LIV/829/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2023 r

Załączniki