Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Utrzymania Infrastruktury (UI)

Do zadań Biura Utrzymania Infrastruktury należy obsługa informatyczna WMCNT oraz jednostek obsługiwanych, w szczególności:

 1. zarządzanie systemami operacyjnymi serwerów;
 2. zarządzanie systemami wirtualizacyjnymi;
 3. zarządzanie środowiskiem bazodanowym;
 4. zarządzanie środowiskiem kopii zapasowych;
 5. zarządzanie infrastrukturą serwerową;
 6. zarządzanie infrastrukturą sieciową; budowa/rozbudowa funkcjonalności systemów teleinformatycznych;
 7. podejmowanie działań w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk celem ich eliminacji bądź minimalizacji skutków występujących w ich następstwie;
 8. wdrażanie odpowiednich i proporcjonalnych, do oszacowanego ryzyka, środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, w tym:
  • utrzymanie i bezpieczna eksploatacja systemów informatycznych;
  • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego;
  • bezpieczeństwa i ciągłości dostaw usług, od których zależy świadczenie usług kluczowych;
  • wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usług kluczowych oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność autentyczność informacji;
 9. administrowanie oraz rozwijanie lokalnych sieci komputerowych, w tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów i sieci informatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;
 10. prowadzenie dokumentacji technicznej serwerów, urządzeń i systemów teleinformatycznych administrowanych przez biuro a w szczególności:
  • realizacja wniosków o nadanie uprawnień do zasobów teleinformatycznych;
  • wdrażanie, utrzymywanie, modernizowania i administracja systemami teleinformatycznymi zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
  • przeprowadzanie testów w tym jednostkowych, integracyjnych oraz akceptacyjnych wdrażanego oprogramowania/systemu;
 11. współuczestniczenie w opracowaniu koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych oraz opracowywanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych na podstawie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych.