Wersja obowiązująca z dnia

Biuro ds. Tworzenia i Rozwoju Oprogramowania (RO)

Do zadań Biura ds. Tworzenia i Rozwoju Oprogramowania należy obsługa WMCNT i innych jednostek obsługiwanych, w tym:

 1. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;
 2. koordynowanie prac projektowych, projektowanie, administrowanie oraz tworzenie i rozwijanie aplikacji, systemów i serwisów internetowych;
 3. określanie założeń i celów tworzonych systemów informatycznych;
 4. zbieranie i analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do tworzonego oprogramowania;
 5. budowa/rozbudowa funkcjonalności systemów oraz serwisów internetowych;
 6. tworzenie oraz rozwój oprogramowania z zastosowaniem adekwatnych metodyk projektowych;
 7. implementacja opracowanych systemów oraz serwisów internetowych;
 8. przeprowadzanie testów w tym jednostkowych, integracyjnych oraz akceptacyjnych tworzonego/wdrażanego oprogramowania;
 9. prowadzenie dokumentacji technicznej serwerów, witryn, urządzeń i systemów teleinformatycznych administrowanych przez biuro a w szczególności:
  • realizacja wniosków o nadanie uprawnień do zasobów teleinformatycznych;
  • wdrażanie, utrzymywanie, modernizowania i administracja systemami teleinformatycznymi/witrynami zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 10. współuczestniczenie w opracowaniu koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych oraz opracowywanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych na podstawie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych.