Wersja obowiązująca z dnia

Godziny przyjęć interesantów

Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach pracy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, tj. w poniedziałek - piątek od 730 do 1530 .