Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Projektów i Rozwoju Technologicznego (BP)

Do zadań Biura Projektów i Rozwoju Technologicznego należy w szczególności:

  1. kreowanie, przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu Samorządu Województwa oraz innych źródeł finansowania;
  2. opracowywanie dokumentów i analiz stanowiących samodzielne opracowania lub wkłady do dokumentów i strategii regionalnych w zakresie innowacji, technologii i społeczeństwa informacyjnego, zamawianie badań i opracowań w tym zakresie;
  3. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wdrażania otwartych danych oraz zastosowań sztucznej inteligencji, promowanie ich wykorzystania oraz udostępniania informacji, w celu zwiększenia efektywności i innowacyjności w sektorze publicznym i prywatnym;
  4. współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie koordynacji i wdrażania inicjatyw związanych z e-governance, społeczeństwem informacyjnym, automatyzacją, robotyzacją i przemysłem;
  5. identyfikacja, analiza i ocena trendów rynkowych, nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań mających potencjał zastosowania w sektorze publicznym i prywatnym, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i specyfiki województwa;
  6. kreowanie e-usług oraz e-administracji, zawieranie umów w ramach usług świadczonych przez Samorządowy Ośrodek Przetwarzania Danych (SOPD);
  7. analiza, analityka i współpraca w zakresie stosowanych rozwiązań i technologii informatycznych na rzecz WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  8. tworzenie treści wspierających identyfikację wizualną jednostki, kreacja i promocja wizerunku oraz propagowanie nowych technologii w sieci i mediach społecznościowych.