Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Wsparcia Użytkowników (U)

Do zadań Biura Wsparcia Użytkowników należy pomoc informatyczna merytorycznym stanowiskom pracy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz niestandardowego wykorzystania oprogramowania na rzecz WMCNT  i jednostek obsługiwanych, w szczególności:

 1. realizacja zgłoszeń o awariach i nieprawidłowym działaniu sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania;
 2. instalacja i konfiguracja oprogramowania na stanowiskach pracy;
 3. realizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 4. konserwacja sprzętu teleinformatycznego;
 5. realizacja i wsparcie w obsłudze wideokonferencji, w tym teleinformatyczna obsługa zdalnych posiedzeń Zarządu Województwa;
 6. prowadzenie i aktualizacja ewidencji sprzętu teleinformatycznego, licencji, oprogramowania (wraz z monitorowaniem określonych w umowach terminów gwarancji/dostępności itp.), akcesoriów komputerowych i pozostałego majątku za pomocą którego świadczona jest obsługa teleinformatyczna, będącego również w ewidencji UM;
 7. gospodarowanie zużytymi i przestarzałymi składnikami wyposażenia teleinformatycznego  i oprogramowania;
 8. wdrażanie, utrzymywanie, modernizacja i administracja oprogramowaniem;
 9. prowadzenie dokumentacji technicznej serwerów, urządzeń i systemów teleinformatycznych administrowanych przez Biuro;
 10. realizacja wniosków o nadawanie uprawnień do zasobów teleinformatycznych;
 11. wdrażanie, utrzymywanie, modernizacja i administracja systemami teleinformatycznymi zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 12. współuczestniczenie w opracowaniu koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych oraz opracowywanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych na podstawie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych;
 13. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych dla pracowników użytkujących sprzęt informatyczny;
 14. wykonywanie zadań należących do Administratora Systemu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tj.
  • zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
  • zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne;
 15. prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.