Wersja nieobowiązująca z dnia

Główny Specjalista (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata aplikującego na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.