Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na dostawę nowych licencji Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 16 Core - 2 szt. lub licencji równoważnych.

Załączniki

SIWZ

Wybór oferty