Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe - usługa aktualizacji posiadanego systemu paszportyzacji Smallworld 4.3 do najnowszej wersji z zachowaniem ilości posiadanych licencji na dostęp do systemu

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty