Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę nowego pakietu biurowego Microsoft Office 2021 Standard 50 licencji lub 50 licencji równoważnych

Załączniki

Treść ogłoszenia